Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg cf0bbc4928fc1acaff5be8c6a8a6c618
Czerwiec w toruńskiej Straży Miejskiej– podsumowanie działań
Opublikowano: 04-07-2018, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 173

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu czerwcu skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia. W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska  wystawiła do służby 631 samodzielnych patroli strażników (1.262 funkcjonariuszy) oraz 100 patroli wspólnych z Policją. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 3.180 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 3.029 interwencji. Na uwagę zasługuje fakt, że 53,7 % z wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe 46,3 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

  • 1.596 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (blisko 84 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 1.104 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 164 interwencje dotyczyły wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
  • 52 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.
  • Dodatkowo 369 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 106 imprez o charakterze masowym.
  • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 113 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, chuligańskich wybryków, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowaną większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa. 

W miesiącu czerwcu prowadziliśmy również szereg działań prewencyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie roku szkolnego. Strażnicy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu zrealizowali w placówkach oświatowych następujące programy profilaktyczno – edukacyjne:

  • w przedszkolach – Baw się bezpiecznie – bezpieczne wakacje;
  • w szkołach podstawowych – Baw się bezpiecznie – bezpieczne wakacje; Płytka wyobraźnia to kalectwo;
  • szkołach ponadgimnazjalnych – Handel ludźmi mit czy rzeczywistość;

 W czerwcu toruńscy strażnicy miejscy uczestniczyli także w ramach działań prewencyjnych w 16 festynach, gdzie prowadzili m. in. gry i zabawy edukacyjne z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się