Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg baae36e7cffc92851235e12941231585
Zakończyły się kontrole przy szkołach
Opublikowano: 30-08-2018, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 276

Służby miejskie zakończyły przegląd infrastruktury drogowej w rejonie szkół i placówek oświatowych na terenie Torunia.

Miejski Zarząd Dróg, Wydziały Edukacji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia wspólnie ze Strażą Miejską dokonały  przeglądu oznakowania, porządku i bezpieczeństwa w rejonie szkół i placówek oświatowych. Działania były prowadzone w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Toruńskie służby przeprowadzają taką akcję zawsze w drugiej połowie sierpnia, aby na początku września dzieci i młodzież poruszały się bezpiecznymi drogami do toruńskich placówek oświatowych. 

Celem kontroli było sprawdzenie stanu technicznego i widoczności oznakowań przejść dla pieszych oraz znaków drogowych informujących o lokalizacji placówek szkolnych, a także skontrolowanie stanu technicznego barierek oddzielających pas jezdni od chodnika. W wyniku przeprowadzonych 54 kontroli stwierdzono zaledwie 4 nieprawidłowości w obszarze infrastruktury drogowej, które zostaną usunięte do końca sierpnia.

Dodatkowo strażnicy skontrolowali czystość i porządek na terenach placówek oświatowych oraz w ich otoczeniu, a także czytelność lub brak tabliczek numerów porządkowych posesji. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jest to pierwszy etap akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Kolejny rozpocznie się 3 września, kiedy strażnicy miejscy będą zapewniać bezpieczne przemieszczanie się dzieci do szkół, między innymi poprzez zwiększenie częstotliwości kontroli w zakresie egzekwowania od kierowców przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy toruńskich placówkach oświatowych,eliminowanie zjawisk o charakterze patologicznym tj. osób zakłócających ład i porządek publiczny, spożywających alkohol, dopuszczających się rozbojów, wymuszeń, sprzedających narkotyki, a także nawiązanie kontaktów z dyrekcjami szkół.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się