Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg c291b8c362ccffe2bee2a65768afd875
Sierpień w toruńskiej Straży – podsumowanie działań
Opublikowano: 05-09-2018, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 161

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu sierpniu skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia. W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska wystawiła do służby 635 samodzielnych patroli strażników (1.270 funkcjonariuszy), 63 patrole wspólne z Policją oraz 7 patroli z Żandarmerią Wojskową. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.186 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2.039 interwencji. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

  • 719 interwencji dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (74 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 998 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 53 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem;
  • 146 interwencji dotyczyło wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów.
  • Dodatkowo 430 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 67 imprez o charakterze masowym.
  • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 123 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, kierowania pojazdem pod pływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, wybryków chuligańskich, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowana większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa. 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się