Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 05f273a24c7b8b98d2af9a58f03809c7
Odbyło się szkolenie „Mediacje w szkole”
Opublikowano: 21-05-2019, Adam Kowalski, , Ilość wyświetleń: 64

Specjalistka ds. mediacji toruńskiej Straży Miejskiej przeszkoliła nauczycieli z Ochotniczego Hufca Pracy z zakresu mediacji w szkole. Spotkanie z pedagogami odbyło się w dniu 21 maja o godz. 10.00 w siedzibie OHP przy ul. Poznańskiej 11/13.

Szkolenie skierowane było dla pedagogów i nauczycieli wszystkich poziomów edukacji. Głównym celem szkolenia jest ukazanie, iż stosowanie mediacji w szkole pozwala na skuteczne rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów, a tym samym przyczynia się do zapobiegania przemocy i agresji rówieśniczej, a także do budowania dobrych relacji w szkolnej społeczności. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jakie korzyści mogą wyniknąć dla procesu wychowawczego oraz poprawy bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej z prowadzenia mediacji w szkole. Ponadto przedstawione zostały zasady prowadzenia mediacji, techniki wykorzystywane przez mediatorów, którymi nauczyciele będą mieli możliwość posiłkować się w swojej codziennej pracy.

Zajęcia poprowadziła funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Toruniu pani Hanna Giełdon Szramowska - strażnik ds. profilaktyki, mediator sądowy, absolwentka studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, studiów podyplomowych w WSB w Toruniu z zakresu „Negocjacji i Mediacji w Biznesie” oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu mediacji. Funkcjonariuszka prowadziła między innymi warsztaty dla dzielnicowych SM z woj. kujawsko  - pomorskiego pn. „Dzielnicowy mediatorem – szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów rozwiązywania sytuacji konfliktowych”. Autorka publikacji: „Wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w placówkach oświatowych”, „Rola Strażnika Miejskiego, jako członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”, „Mediacja dzielnicowych Straży Miejskiej alternatywą rozwiązywania sąsiedzkich konfliktów”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się