Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 2453abd9f546129a4c1b2a7cffeed0c9
Profilaktyka w szkole
Opublikowano: 25-08-2017, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 227

Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się tegoroczna oferta edukacyjno – profilaktyczna przygotowana przez Straż Miejską dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Toruń. Zaledwie w ciągu czterech dni zostały zajęte wszystkie terminy zajęć skierowanych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej realizowana jest w ramach Uchwały nr 198/2007 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla gminy miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego". Obejmuje ona między innymi realizację w toruńskich placówkach oświatowych autorskich programów edukacyjno - profilaktycznych. Podstawowymi celami podejmowanych działań jest dostarczenie odbiorcom informacji na temat istniejących zagrożeń oraz skutków zachowań ryzykownych, prowadzenie zajęć edukacyjnych polegających na rozwijaniu umiejętności społeczno - psychologicznych, a także przekazanie podstawowych zasad współżycia społecznego.

W chwili obecnej Straż Miejska współpracuje z blisko 90 toruńskimi placówkami oświatowymi. W realizacji naszych programów profilaktyczno – edukacyjnych w roku 2016 wzięło udział blisko 30 tysięcy uczniów z toruńskich placówek oświatowych oraz dzieci i młodzieży ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych. Nasze programy adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej w różnym wieku. Dlatego też problematyka zajęć, forma przekazu i pomoce dydaktyczne są w odpowiedni sposób dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.

W tegorocznej ofercie przygotowaliśmy łącznie ponad 40 autorskich programów edukacyjno – profilaktycznych poruszających tematykę związaną z szeroko pojętą profilaktyką. Programy realizowane są przez strażników ds. profilaktyki, którzy posiadają wyższe wykształcenie z uprawnieniami pedagogicznymi. Są to osoby posiadające cechy niezbędne przy współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Funkcjonariusze mają ukończone studia z zakresu resocjalizacji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologii i oligofrenopedagogiki oraz szereg specjalistycznych szkoleń.  

Szczegóły oferty: http://www.strazmiejska.torun.pl/strona-23-oferta_programowa_dla_szkol_i.html

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się