Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg bec116647a231854a29d68b8057bf0c9
Przyjmowanie skarg
Opublikowano: 01-08-2015, Mirosław Bartulewicz,

Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, przy czym wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie godziny spotkania - sekretariat 56 622 58 77.

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
  • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Informację o stanie przyjowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu 56 622 58 77 lub 56 657 42 12.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg 31ce840cd1ca8d1027dc2fac7bf9c209
Okładka.JPG fddb759240d0791859b6df14c6fab840
logo_standaryzacja.png 647394b96d7c3dcf343c487a1533856c
bip_logo_pomn1_grad.jpg 4ccc26ca28239b46caec87859bdc7bcd
nasza_misja.jpg be2ced3cfeee56d2599fd6037d8ce006
statystyka.jpg 33b00638ed97cb93c845d8aa673de3ff
lokalizacja.jpg 90a9ca6aff7072771fa9912b39ca4ba3
sport.jpg da5dece14b893428d1943e8b23d1e31e
multimedia.jpg 257c514c1e3ac719c2a6a9b4cf842ade
podziekowania.jpg 0a79241079a89a8f750c1c3783e3871b
naszywka_ratownik_01.JPG 179a669b749f419c0d6b33f5b54ee26b
logo_olimpiada_VII.jpg cec0d3d0c382b4f2b5af3a7682d6461a
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg 3a594b50342fe9c2684a8d4cd106039c