Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg f7fe7973b41763b0762b586e6f093654
Przyjmowanie skarg
Opublikowano: 01-08-2015, Mirosław Bartulewicz,

Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, przy czym wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie godziny spotkania - sekretariat 56 622 58 77.

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
  • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Informację o stanie przyjowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu 56 622 58 77 lub 56 657 42 12.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg 7e30dab12bef9e3020edea5f1b0682ee
Okładka.JPG 27bb24b8be567802e2c2be8bc4c02044
logo_standaryzacja.png 775f0cc2a3786275e7e37c308886b735
bip_logo_pomn1_grad.jpg 65e4b05627bf6da50e83b8538b30282d
nasza_misja.jpg ddcfb93f3783685c21dda89454377944
statystyka.jpg c00ef28477dfc166f776aea7adc76f60
lokalizacja.jpg 2b8c50685c177eb5704e365e067699e0
sport.jpg 2958ee102483e6275e6a96989466d9da
multimedia.jpg 3404c39c7d639d7f2bbd0640e0e1946c
podziekowania.jpg 10f2d68593e122d259a82e4f4f930b12
naszywka_ratownik_01.JPG 9b8d73b4e64d04a7cf9f0f88acc591d6
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg 7ddaba377ae026a52cf33f55e0ade27e
logo_01.jpg 8453b85b29c5d9d4999d665f634f6266