Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 0914e8b179524e0ebbffec056411d963
Przyjmowanie skarg
Opublikowano: 01-08-2015, Mirosław Bartulewicz,

Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, przy czym wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie godziny spotkania - sekretariat 56 622 58 77.

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
  • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Informację o stanie przyjowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu 56 622 58 77 lub 56 657 42 12.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg beee7aec296db448f8d04d6b55f936d4
Okładka.JPG 8ba6f24fdad2eacaaeb49e5f719644bb
logo_standaryzacja.png 75635e3215f3e472bd56c4903118ff33
bip_logo_pomn1_grad.jpg 1514c565a034b71336c36fe5f6987b17
nasza_misja.jpg b3c96ee6d6b0fba7ac603165725a2e6c
statystyka.jpg 77c9b88a55ed053d8211439d321ecb87
lokalizacja.jpg 8e92123c260b42c7745e0284952981f9
sport.jpg 696f2c80db287f0bff149ba3077af427
multimedia.jpg 37fa9581883ceb164dad90f55c88a394
podziekowania.jpg db7c3d1e262d239e21c6d76615a8bdd0
naszywka_ratownik_01.JPG 4c672a845e678262b21b133d4b2e242e
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg e2405a82d5fc04245ecae73d17a261b9
olimpiada_logo_01.jpg fddfe9bc25c29db0272dd9c7d08fb990