Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 74751e2dfe54b24ea3ab51651b38af70
Przyjmowanie skarg
Opublikowano: 01-08-2015, Mirosław Bartulewicz,

Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, przy czym wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie godziny spotkania - sekretariat 56 622 58 77.

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
  • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Informację o stanie przyjowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu 56 622 58 77 lub 56 657 42 12.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg 18250cc125f925327d3044bc2e7381e6
Okładka.JPG fe022e01ca2baa48f0daee1c3c59f2d3
logo_standaryzacja.png be2addcf34d6c00a8cdf93758190a112
bip_logo_pomn1_grad.jpg 5b50b04763ad7f5d9328b8c48a6903f4
nasza_misja.jpg a1331a160bdad8c4490d575445ef1458
statystyka.jpg a3858d8d3e6cb4f330217fb1497c86ca
lokalizacja.jpg d46281d3d21ce0995320b1377c029475
sport.jpg eb9b37e7e7cf486186619d60bf33b0bd
multimedia.jpg f302b66bea6292534b8fbb03f5c3c2b2
podziekowania.jpg 4623f8b0a66c42b0108ab8532c2b985d
naszywka_ratownik_01.JPG e4091cc364b4949cc925ddc5212d86db
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg c3b59053a65ac487259490748e015ed9
logo_01.jpg 4021a04c83e5396bc8342569effcc492