Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 58c73078927707351df862e13452c5f2
Przyjmowanie skarg
Opublikowano: 01-08-2015, Mirosław Bartulewicz,

Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, przy czym wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie godziny spotkania - sekretariat 56 622 58 77.

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
  • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Informację o stanie przyjowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu 56 622 58 77 lub 56 657 42 12.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg 0f153e09b5381cd912dd5c28523e9895
Okładka.JPG 12b05af497110cf9c250b831a2da6091
logo_standaryzacja.png 3a5da1c84fd4cf9b5090c64d26128faf
bip_logo_pomn1_grad.jpg d22a45681162aca92f25a73f42049f01
nasza_misja.jpg 7a665157884fd7b1582879767cb3dc22
statystyka.jpg 05ef1b19c33f4ee0549a147ab39a972e
lokalizacja.jpg 5b5980704b6e7510877cc95e0932cf8e
sport.jpg b3d8379e42e4143512d99c1a51349dd9
multimedia.jpg 554f4db90bf74502d473dd62052a26c0
podziekowania.jpg b44416871358430d1ef0ab3a87c113af
naszywka_ratownik_01.JPG 31994cdb75f18fcc5805a5fcf93ec2ad
logo_olimpiada_VII.jpg 4005939cacc0fc337ae0fb1c288f25b4
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg 547a85171a4c9d4ea32dd09410d22f83