Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg a126fc459253b5ffa0534735cfe5b0f5
Przyjmowanie skarg
Opublikowano: 01-08-2015, Mirosław Bartulewicz,

Skargi

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant lub Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.30 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157, przy czym wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie godziny spotkania - sekretariat 56 622 58 77.

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie,
  • za pomocą faksu,
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • ustnie do protokołu.

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
  • opis zdarzenia.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Tryb postępowania w sprawach skarg reguluje Dział VIII Skargi i Wnioski Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Informację o stanie przyjowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu 56 622 58 77 lub 56 657 42 12.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg 4ac3537bb0a56f45d6fb5fc6644531c1
Okładka.JPG 57ed13d04b34719b4e6046b2b12d8402
logo_standaryzacja.png 8835dcc640ceafc41afa82ef9dafcb5d
bip_logo_pomn1_grad.jpg e69b2873ef8fb05bb56de1fc66a06233
nasza_misja.jpg 6eb696f0915048041db94649361ef52a
statystyka.jpg cbf44e7b153cf2d44f76fc3afe1c0ad6
lokalizacja.jpg 30408286e67beb6f9ad4932fbce4470e
sport.jpg ecc3310d56a04dfd8dfb8c2c70e4a413
multimedia.jpg bee21b0b48b13c0f649322c9a3f53ec8
podziekowania.jpg 886f292bcd7f9267b6b4ec5f3dbfdbe7
naszywka_ratownik_01.JPG 676419905815122631e12441ca4f7ea7
logo_olimpiada_VII.jpg 0c0fa645941b2dabf5d9eadd80e2ef8d
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg 614670992fcf6731a320b62d3668daa4