Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 5ce332d3e890af88a71e5c194589f2db
Kwiecień w toruńskiej Straży – podsumowanie działań
Opublikowano: 08-05-2018, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 316

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu kwietniu skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia. W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska  wystawiła do służby 768 samodzielnych patroli strażników (1.536 funkcjonariuszy) oraz 64 patrole wspólne z Policją. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.954 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2.817 interwencji. Na uwagę zasługuje fakt, że 56,1 % z wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe 43,9 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

  • 1.224 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (66,3 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 1.252 interwencje miało charakter porządkowy głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 77 interwencji związanych było z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem;
  • 134 interwencje dotyczyły wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów.
  • Dodatkowo 182 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 49 imprez o charakterze masowym.
  • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 130 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, zakłóceń porządku publicznego, wybryków chuligańskich, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowaną większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa. 

W miesiącu kwietniu prowadziliśmy również szereg działań prewencyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie roku szkolnego. Strażnicy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu zrealizowali w placówkach oświatowych następujące programy profilaktyczno – edukacyjne: w przedszkolach – Czy mogę bawić się z tym psem?, Bezpieczny przedszkolak na drodze – Autochodzik;w szkołach podstawowych dla kl. I – III – Uwaga Obcy, kl. IV – VI Bezpieczny Internet;w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – Uzależnienia Internetowe,Odpowiedzialność prawna nieletnich,Jak ustrzec się od GHB, Bezpieczny kierowca, Trzeźwo prowadzę. Ponadto szkoleniami zostali objęci rodzice z tematu Bezpieczny Internetoraz nauczyciele z zakresu „Mediacje w szkole”. W kwietniu toruńscy strażnicy miejscy w ramach działań prewencyjnych również uczestniczyli w festynie,  gdzie prowadzili gry i zabawy edukacyjne z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także prezentowali działania eko patrolu z wykorzystaniem drona.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się