Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 20a3f3386b36ce6071c593b7be14551f
Maj w toruńskiej Straży – podsumowanie działań
Opublikowano: 04-06-2019, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 98

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu maju skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym
z punktu widzenia mieszkańców Torunia. W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska  wystawiła do służby 573 samodzielnych patroli strażników (1.304 funkcjonariuszy), 56 patroli wspólnych z Policją oraz 11 z Żandarmerią Wojskową. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.544 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2.404 interwencji. Na uwagę zasługuje fakt, że 47,2 % z wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe 52,8 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

 • 1.594 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (blisko 63,6 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
 • 538 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
 • 98 interwencje dotyczyły wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
 • 59 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu
  i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.
 • Dodatkowo 308 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 91 imprez
  o charakterze masowym
  .
 • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 115 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, chuligańskich wybryków, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, osoby będące
  w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowaną większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa. 

W miesiącu maju prowadziliśmy również szereg działań prewencyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie roku szkolnego. Strażnicy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu zrealizowali w placówkach oświatowych następujące programy profilaktyczno – edukacyjne:

 • w przedszkolach – Czy mogę bawić się z tym psem?;
 • w klasach I – III szkół podstawowych – Uwaga obcy;
 • w klasach IV – VII szkół podstawowych – Bezpieczny użytkownik ruchu drogowego; Konflikty rówieśnicze;
 • w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – Jak się ustrzec GHB?; Uzależnienia internetowe; Odpowiedzialność prawna nieletnich.

Również w maju toruńscy strażnicy miejscy uczestniczyli w ramach działań prewencyjnych w 7 festynach, gdzie prowadzili m. in. gry i zabawy edukacyjne z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się